Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – X Niedziela zwykła

Na X Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Ozeasza (Oz 6, 3-6), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 4, 18-25), i z Ewangelii św. (Mt 9, 9-13). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska