Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XVIII Niedziela zwykła

Na XVIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 55, 1-3), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 35. 37-39), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 14, 13-21). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/WIARA_ROK_A_02_08_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska