Relikwie św. Andrzeja Boboli w kłobuckim sanktuarium

W niedzielę, 10 grudnia odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do kościoła św. Marcina w Kłobucku. Mszy św. przewodniczył ks. dr Andrzej Kuliberda, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Duchowny zauważył, że św. Andrzej Bobola to przykład do naśladowania dla współczesnych wyznawców Chrystusa, którym przyszło żyć w czasach wymagających odwagi:

Radości z wprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do kłobuckiej świątyni nie ukrywał wikariusz parafii, ks. Paweł Caban, który przypomniał jednocześnie, że obecność relikwii to efekt wieloletnich starań i modlitw:

Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie, a zmarł 16 maja 1657 r. w Janowie Poleskim. Był polskim duchownym katolickim, jezuitą, misjonarzem, kaznodzieją, męczennikiem za wiarę. Jest świętym Kościoła katolickiego, zwanym „apostołem Polesia” oraz jednym z katolickich patronów Polski. 30 października 1853 r. został on beatyfikowany w bazylice św. Piotra w Rzymie, a 17 kwietnia 1938 r. Andrzej Bobola został kanonizowany przez papieża Piusa XI.

LN/ZD

Galeria: Foto: A. Sękiewicz