Święty „nałóg” pomagania – spotkanie Pomocników Matki Kościoła

W sobotę, 24 lutego w Domu Pamięci im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie odbył się dzień skupienia dla wspólnot Pomocników Matki Kościoła działających w archidiecezji częstochowskiej. Spotkaniu przewodniczył diecezjalny duszpasterz tych wspólnot ks. prał. Marian Szczerba. Skupienie rozpoczęło się od Mszy świętej, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

Nawiązując w homilii do wydarzenia przemienienia pańskiego kaznodzieja zwrócił uwagę na obecność przy Jezusie apostołów Piotra, Jakuba i Jana:

– Cała ta scena opisana jest jakby z punktu widzenia uczniów Jezusa – mówił bp Andrzej – Jezus w ten sposób przygotowuje ich do zadań, jakie powierzy im w przyszłości. Mają stać się pomocnikami Boga w tworzeniu Jego wspólnoty – Kościoła. Od samego początku Bóg zaprasza ludzi do współpracy w dziele zbawienia. Taka jest też i rola Pomocników Matki Kościoła. Pomagacie Maryi spełnić Jej macierzyńską rolę wobec Kościoła. Dziś ta pomoc jest szczególnie potrzebna. Kościołowi potrzeba odważnych świadków wiary, budujących kościelne wspólnoty oparte na Ewangelii, Bożych przykazaniach i miłości do Matki Bożej.

W drugiej części uczestnicy dnia skupienia wysłuchali konferencji swojego duchowego opiekuna Ks. Mariana Szczerby. Nawiązał on do historii i zadań, jakie przed pomocnikami Maryi Matki Kościoła postawił ich założyciel, bł. Prymas Tysiąclecia. Ks. Szczerba zwrócił szczególną uwagę na charyzmat „pomocniczości” na wzór Maryi. Cytując bł. Kardynała Wyszyńskiego wspomniał wręcz o świętym „nałogu pomagania”.

Na zakończenie dnia skupienia diakon Andrzej Graczyk poprowadził nabożeństwo Gorzkich Żali. Wspólnoty Pomocników Matki Kościoła działają w archidiecezji częstochowskiej już od wielu lat. Z inicjatywy swojego nowego moderatora pragną jeszcze bardziej rozwinąć swoją działalność. Szczególną motywacją do tego ma być rozpoczynająca się już w kwietniu peregrynacja Kopii Ikony NMP Częstochowskiej w archidiecezji.

Mat.: Bp Andrzej Przybylski