Suma odpustowa w parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie

W sobotę, 22 lipca w parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie miał miejsce odpust. Uroczystej sumie o godzinie 18.00 przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. Adam Polak. Do udziału w uroczystości zaproszono wszystkich parafian oraz osoby zaangażowane w działalność poszczególnych grup przy parafii.

Magdalena pojawia się w Ewangelii z siłą kogoś, kto głęboko kocha i pragnie kochać coraz bardziej. O wyjątkowości patronki Parafii św. Marii Magdaleny mówi proboszcz, ks. Jan Skibiński:

Ks. Adam Polak, sekretarz wydziału duszpasterskiego Kurii Metropolitarnej w Częstochowie wyjaśnia dlaczego Maria Magdalena jest współczesną świętą oraz czego możemy się od niej uczyć:

Ks. Polak w homilii, nawiązując do Marii Magdaleny i jej pierwszego spotkania z Jezusem, przybliżył główny cel, jakim jest wybór miejsca – ogród – do zbawczych działań Boga:

Kaznodzieja porównał Marię Magdalenę do pierwszej kobiety – Ewy. Przedstawił ją jako nowe dobre wcielenie, które ma nieść światu dobrą nowinę:

Maria Magdalena wcześniej uważana za grzeszną kobietę, do kręgu uczniów Chrystusa przyłączyła się po tym jak ten wypędził z niej demony. We współczesnym świecie jest wzorem nawróconej grzesznicy i przykładem dla kobiet.

Posłuchaj homilii ks. Adama Polaka:

EG
Galeria: Radio Fiat

Suma odpustowa w Parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie