Święcenia na Jasnej Górze

Czterech nowych kapłanów powiększyło grono ojców należących do Zakonu Paulinów. W sobotę, 27 maja, w bazylice jasnogórskiej paulińscy diakoni przyjęli sakrament święceń kapłańskich z rąk abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Są to br. Juraj Tirpak, br. Jakub Napierała, br. Karol Bilicz oraz br. Zbigniew Karpowicz.

Uroczysta Eucharystia, której przewodniczy abp Wacław Depo, rozpoczęła się o godz. 10.00 w jasnogórskiej bazylice.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/homilia_depo.mp3]

Na Eucharystii obecni byli paulini nie tylko z Polski, ale z zagranicznych placówek, którzy towarzyszyli w rożny sposób paulińskim klerykom na ich drodze do kapłaństwa m.in.: o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, definitorzy Kurii Generalnej Zakonu Paulinów; przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. Na uroczystość przybyli także kapłani, księża proboszczowie z rodzinnych parafii nowo wyświęconych kapłanów, siostry zakonne, rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele oraz bracia klerycy wszystkich roczników z WSD na Skałce. Liczna grupa wiernych przybyła ze Słowacji, skąd pochodzi jeden z dzisiejszych neoprezbiterów Juraj Tirpak.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/tirpak.mp3]

Oprawę muzyczną przygotował Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski ‘Pueri Claromontani’ pod dyr. Jarosława Jasiury.

Podstawowa formacja kapłanów trwa w Zakonie Paulinów 7 lat, następnie jest kontynuowana. Po wstąpieniu do Zakonu kandydaci na przyszłych ojców paulinów rozpoczynają najpierw pre-nowicjat w Krakowie na Skałce. Po nim rozpoczyna się roczny nowicjat w Żarkach – Leśniowie k. Częstochowy. Uwieńczony jest on pierwszymi ślubami zakonnymi, po których następuje 6-letni okres formacji duchowej i studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym na Skałce w Krakowie. Po piątym roku składają śluby wieczyste i przyjmują święcenia diakonatu. Po szóstym roku – stosownie do woli Kościoła – przyjmują święcenia kapłańskie.

źródło: jasnagora.com