Święto Kobiet u najpiękniejszej z Niewiast

Rozmowa o roli kobiet w kształtowaniu patriotyzmu i polskości w 100-lecie odzyskania niepodległości odbędzie się na Jasnej Górze już 8 marca. Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast będzie okazją do szczególnej modlitwy w intencji niewiast i dokonania ponownego zawierzenia Matce Bożej. W spotkaniu wezmą udział: uczestniczka Powstania Warszawskiego Bogumiła Kulik i wybitna polska śpiewaczka Katarzyna Suska-Zagórska. Msza św. odprawiona zostanie w historycznym kielichu Życia i Przemiany, darze kobiet polskich z 1982 r. jako wotum dla Matki Najświętszej za Jej 600-letnią opiekę nad polskim narodem z prośbą o przemianę serc Polaków.

Celem organizowanego już od 11 lat spotkania jest ukazanie piękna kobiecego powołania oraz roli niewiast w życiu rodziny i Narodu. Tegoroczne święto będzie wyjątkowe ze względu na przeżywany jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bowiem Jasna Góra aktywnie włącza się w to uroczyste świętowanie. Sanktuarium, pełniąc funkcje religijne, jako ośrodek kultu maryjnego, zawsze kształtowało także świadomość narodową Polaków. Znajdujące się tu wytwory kultury, dzieła sztuki wybitnych przedstawicieli życia religijnego, społecznego i artystycznego przypominały utraconą niepodległość i odrębność narodowo-polityczną. Jednak najważniejszą rolą częstochowskiego klasztoru było i jest wciąż kształtowanie postaw wolności wewnętrznej. Jasna Góra nazywana jest „sanktuarium wolności”.

Tegoroczne „Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast” wpisuje się w radosne świętowanie polskiego jubileuszu.

Na program spotkania 8 marca złożą się: Msza św. o godz. 18.30 pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna z Kalisza w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej z zawierzeniem Maryi Królowej Polski niewiast różnych stanów i zawodów.

Msza św. odprawiona zostanie w historycznym kielichu Życia i Przemiany, darze kobiet polskich z 1982 r. jako wotum dla Matki Najświętszej za Jej 600-letnią opiekę nad polskim narodem z prośbą o przemianę serc Polaków.

We wrześniu 1982 roku na Jasnej Górze zgromadziło się około 700 tysięcy kobiet. Bp Mikołaj Sasinowski stojący na czele Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet wyszedł z inicjatywą, by 2 maja 1982 r. delegacja kobiet złożyła swoje symboliczne wotum – kielich mszalny nazwany „Kielichem życia” – jako dar dziękczynienia za Jej 600-letnią obecność w polskim Narodzie. Kobiety uznały, że dar ten będzie równocześnie symbolem kobiecych serc, dowodem odzyskanego szacunku dla ludzkiego życia w rodzinach. Ufały, że będzie to prawdziwy „Kielich Przemiany.”

„Kielich Życia i Przemiany” został przyozdobiony wizerunkami czterech kobiet: św. Jadwigi Śląskiej, św. Jadwigi Królowej, św. Teresy Ledóchowskiej, Stanisławy Leszczyńskiej.

Św. Jadwiga Śląska urodziła sześcioro dzieci i przeżyła śmierć pięciorga z nich. Na obrazach przedstawiana jest jako osoba karmiąca z misy głodnych rozdaje chleb ubogim, wysłuchuje skarg pokrzywdzonych, schodzi do więziennych lochów, wstawia się za skazańcami. Św. Jadwiga ufundowała klasztor cystersek w Trzebnicy oraz wybudowała wiele kościołów, kaplic, szpitali, oraz kuchni dla ubogich. Zmarła w 1234 r.

Św. Jadwiga Królowa, wcześnie pojęła prawdę, że rządzenie i panowanie to przede wszystkim ciężki obowiązek nałożony władcy przez poddanych. Przez całe życie była wierna Bogu, królewskiemu obowiązkowi, ludowi oraz swemu kobiecemu, macierzyńskiemu powołaniu. Zmarła w 1399 r., po urodzeniu upragnionego dziecka.

Św. Teresa Ledóchowska nazywana „Matką Afryki”, wychowana w atmosferze rodzinnej miłości i głębokiej wiary życie poświęciła pracy misyjnej. Zmarła w 1922 r.

Stanisława Leszczyńska, to położna z Łodzi, więźniarka kobiecego obozu w Oświęcimiu – Brzezince o numerze 41 335,. W ciągu dwóch lat pobytu w obozie odebrała ponad 3 tys. porodów. Przez kobiety z obozu nazywana „mamą.” Niemieckiemu lekarzowi obozowemu powiedziała: „Nie, nigdy. Nie wolno zabijać dzieci”.

Po Mszy św. w zabytkowej Sali Rycerskiej odbędzie się okolicznościowe spotkanie, w czasie którego mowa będzie o miłości do Królowej Polski i Ojczyzny oraz o roli kobiet w kształtowaniu patriotyzmu.

Gośćmi Święta Kobieta na Jasnej Górze będą: Bogumiła Kulik ps. „Wiśka” uczestniczka Powstania Warszawskiego i Katarzyna Suska-Zagórska, wybitna polska śpiewaczka.

Wieczór zakończy Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Do udziału w jasnogórskim święcie zaproszone są całe rodziny, bowiem to w tym środowisku matki i żony mogą w pełni realizować swoje powołanie.

Maryja od wieków stanowi ważny punkt odniesienia dla kobiet, które w dowód wdzięczności za Jej opiekę i wstawiennictwo pozostawiły tu liczne dary. Wśród nich królewskie symbole berło i jabłko, dar kobiet polskich za zmartwychwstanie Polski i Cud nad Wisłą.

Przekazanie insygniów królewskich jako symbolicznych wotów dla Jasnogórskiej Bogarodzicy Dziewicy wiąże się przede wszystkim z doniosłym aktem zawierzenia Jej naszej Ojczyzny i ponownym wyborem na Królową Polski w czasach II Rzeczypospolitej oraz z niezaprzeczalnym faktem zwycięstwa odniesionego w walkach pod Warszawą. W specjalnej odezwie przygotowanej na uroczystość przekazania darów czytamy m.in.: „kobiety polskie rozmodlone przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej ślubują, w imieniu wszystkich swoich sióstr i koleżanek Polek, złożyć w święte ręce swej Królowej złote berło, by przekazać Jej władzę nad naszymi duszami, w przekonaniu, że gdy Najświętsza Maryja Panna przyjmie w swe przeczyste dłonie władzę nad Polską, spełnią się nasze pragnienia pomyślności dla polskich rodzin, Ojczyzny i jej przyszłości”.

Wotum złożone Maryi 3 maja 1926 roku ma także charakter zobowiązujący. Na ten charakter wskazują umieszczone na regaliach napisy oraz uchwalona przez Narodową Organizację Kobiet rezolucja, w której znajdują się m.in. takie słowa:
„Zebrane u stóp Jasnogórskiej Królowej dla złożenia wotum wdzięczności za zmartwychwstanie Polski i Cud nad Wisłą, kobiety z całej Polski ślubują w duszy stać wiernie i czujnie na straży świętej wiary katolickiej i czystości ducha narodowego, zarówno przy ognisku domowym, jak w życiu publicznym. Chcemy, by w Polsce panował Chrystus, nauka Jego i zasady; chcemy, aby Boże przykazania prawem były w naszych rodzinach, w szkołach, gdzie się wychowują nasze dzieci, w Sejmie i Senacie, gdzie obmyślają ustawy w urzędach gdzie ustawy się stosuje. Strzec będziemy świętości rodziny chrześcijańskiej, na nierozerwalności Sakramentu małżeństwa opartej, zwalczać będziemy pogańskie obyczaje, bezbożne prawa i bezbożnych ludzi”.

Organizatorami „Święta Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast” są: oddział w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które od początku właśnie 8 marca inicjuje wspólną modlitwę i spotkanie oraz Radio Jasna Góra.

źródło: BPJG