Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Fot. BPJG Marek Kępiński

8 września Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na Jasnej Górze święto obchodzone jest jako uroczystość odpustowa, i jednocześnie święto patronalne Kapituły Archikatedralnej Częstochowskiej.

Od początku w statusie naszej Kapituły została wpisana ta uroczystość, jako uroczystość gromadząca całą Kapitułę – wyjaśnia ks. prał. Teofil Siudy, prepozyt Kapituły Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie.

– To najstarsze święto na Jasnej Górze, oczywiście Kapituła nie jest tak wiekowa, jak i archidiecezja nasza, ale nawiązujemy do tych korzeni świętowania na Jasnej Górze dlatego, że jesteśmy związani z tą uroczystością Narodzeni Matki Bożej. To w piękny sposób łączy się ze Świętą Rodziną, w której matką jest Najświętsza Maryja Panna.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/1_uroczystosc_Siudy_08_09_2020.mp3]

Msza św. odpustowa została odprawiona o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Słowa powitania wypowiedział o. Wojciech Dec podprzeor Jasnej Góry.

– W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Duch Święty gromadzi nas, abyśmy w Eucharystii uwielbiali Boga za dar zbawienia, a dziś także dziękowali Bogu za dar Maryi, za narodziny Matki naszego Zbawiciela, którą nazywamy w litanii ‘bramą niebios’, bo przez Nią przyszedł, z Niej się narodził Zbawiciel Świata i Pan całego stworzenia Jezus Chrystus. (…) Bóg w swojej wielkiej łaskawości, gromadzi nas dzisiaj tutaj w tym miejscu, gdzie świątynia, bazylika jasnogórska nosi przecież tytuł Narodzenia Maryi i przypomina nam prawdę o tym, że narodzenie Matki Najświętszej zwiastowało radość całemu światu, że z Niej narodziło się słońce sprawiedliwości. Chrystus, który jest naszym jedynym odkupicielem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/2_uroczystosc_Depo_08_09_2020.mp3]

Każde święto maryjne chcemy przyjąć i przeżywać jako szczególną okazję i zaproszenie do kontemplacji oblicza Chrystusa w szkole Maryi – mówił podczas homilii abp Wacław Depo.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/3_uroczystosc_Depo_08_09_2020.mp3]

– Ona, pierwszy świadek odwiecznej miłości objawionej w Synu, uczy nas uznawać miłosierne działanie Boga i w Jego świetle odczytywać własne drogi powołań. Potwierdzamy bowiem, za św. Janem Pawłem II z jego listu o Różańcu Najświętszej Dziewicy, że brak kontemplacji oblicza Maryi, a wraz z nim utrata prawdy o Jezusie Chrystusie, który za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, uniemożliwiają nam wniknięcie w samą tajemnicę istnienia Boga i dotknięcia Jego miłości. To jest nasza droga: przez Chrystusa do Maryi i przez Maryję do Chrystusa. W niej bowiem dostrzegamy świat odnowiony miłością. Pan Bóg naprawił odwrócony od Niego świat poprzez tajemnicę grzechu pierworodnego, odnowił w Chrystusie za zgodą, posłuszeństwem Maryi. A dzisiejszy świat zdaje się robić wszystko, żeby znowu powrócić do owego pierwszego upadku, oddalenia się od Boga i ustanawianie praw poza Bogiem. Dlatego nie dziwimy się tym prowokacją, które występują na naszych ulicach czy wobec najświętszych miejsc i wizerunków, łącznie z tym, w który się teraz wpatrujemy. I to jest dla nas zadanie, żeby nie ustawać w drodze i ciągle potwierdzać do kogo należymy. Przecież nasze życie wcześniej czy później ma swój kres, i trzeba potwierdzać sens życia z Bogiem i w Bogu, bo to jest nasza przyszłość.

Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny znane jest także jako święto Matki Bożej Siewnej. W tym dniu podczas Mszy św. w kościołach święci się ziarno na przyszły zasiew. Obrzędu poświęcenia ziarna dokonał także na Jasnej Górze abp Wacław Depo.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/4_uroczystosc_Depo_08_09_2020.mp3]

*

Zgodnie z tradycją na dzisiejsze święto na Jasną Górę dotarła 224. już Piesza Pielgrzymka Jaworznicka. Całą wspólnotę pielgrzymkową reprezentowało w drodze kilkanaście osób. Trasa pielgrzymki jaworznickiej liczy 94 km. Jest to piesza pielgrzymka, podczas której pątnicy drogę na Jasną Górę od czasów zaborów częściowo pokonują pociągiem. Trwa zawsze od 3 do 8 września.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es