VI Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

DSCF7355Duszpasterze Muzyków Kościelnych, Federacja Caecilianum, Polska Federacja Pueri Cantores oraz Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych zaprasza dyrygentów, organistów, chóry, schole liturgiczne, kantorów, zespoły wokalno-instrumentalne na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, która odbędzie się 28 marca 2015 r. W tym roku, Kościół św. w Polsce wzywa nas do wiary, do nawrócenia, do przyjęcia Ewangelii. Wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych będzie podczas VI Ogólnopolskiej pielgrzymki doświadczać Miłosierdzia Bożego, gdzie Chrystus Pan da odczuć słodycz swojego przebaczenia. Stąd hasło pielgrzymki: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 12-15). Bogu, który jest ostatecznym celem naszego życia chcemy służyć, Jemu poświęcić nasze życie, naszą posługę w Kościele i wspólnoty którym posługujemy. W Jasnogórskim Sanktuarium muzycy pragną uczyć się od Maryi wiary i wynikającej a niej służby drugiemu człowiekowi. Będą także polecać Bożemu miłosierdziu zmarłych ostatnio muzyków kościelnych: śp. Alicję Gołaszewską – jasnogórską organistkę, kompozytorkę i dyrygenta oraz śp. Józefa Siedlika – jasnogórskiego organistę, dyrygenta i kompozytora. Podczas specjalnego koncertu, chcą wszystkim zmarłym muzykom kościelnym zadedykować modlitewne Stabat Mater Pergolesiego. W przedsionku Kaplicy Różańcowej (obok Kaplicy Matki Bożej) będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Polihymnia). Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, organizatorzy proszą o zgłoszenie uczestnictwa pisemnie lub na adres e-mail:nkilnar@o2.pl do 22 marca 2015 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały do wspólnego wykonania można pobrać ze strony internetowej: www.muzyka.kuria.gliwice.pl