Wielki Post w kościołach stacyjnych

Kościoły stacyjne miasta Częstochowy to nowa inicjatywa duszpasterska Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo, która nawiązuje do tradycji Kościoła rzymskiego, zrodzonej w IV-V w. Zwyczaj stacji wielkopostnych, celebrowanych każdego dnia w innej świątyni miasta, kultywowany jest dzisiaj nie tylko w Rzymie, ale również w wielu miastach Polski jak np. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Lublinie.

Zgodnie z ideą kościołów stacyjnych, kolejne świątynie w mieście stają się „stacją” jednego dnia Wielkiego Postu, do którego to kościoła pielgrzymują wierni całego miasta. Każdego dnia w wyznaczonym kościele stacyjnym obowiązuje ten sam program.

Decyzją Księdza Arcybiskupa w ramach każdej stacji wielkopostnej w wyznaczonym kościele miasta Częstochowy należy przed wieczorną Mszą św. przeprowadzić godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu oraz dać wiernym okazję skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Następnie w ramach wieczornej Eucharystii należy wygłosić homilię wielkopostną.

Arcybiskup Metropolita Częstochowski ustanawia w Częstochowie następujące kościoły stacyjne okresu Wielkiego Postu (od Środy Popielcowej do Wielkiej Środy):

6 marca – Środa Popielcowa – Bazylika Archikatedralna pw. św. Rodziny
7 marca – kościół p.w. św. Zygmunta Męczennika
8 marca – kościół p.w. św. Kazimierza
9 marca – kościół p.w. św. Stanisława Kostki
10 marca (I Niedziela Wielkiego Postu) – kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
11 marca – kościół p.w. Miłosierdzia Bożego
12 marca – kaplica p.w. Matki Bożej na Jasnej Górze
13 marca – kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu
14 marca – kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
15 marca – kościół p.w. św. Faustyny
16 marca – kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego
17 marca (II Niedziela Wielkiego Postu) – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
18 marca – kościół św. p.w. Alberta Chmielowskiego
19 marca – kościół p.w. św. Józefa
20 marca – kościół p.w. św. Andrzeja Boboli
21 marca – kościół p.w. Świętych Pierwszych Męczenników Polski
22 marca – kościół p.w. św. Jana Sarkandra
23 marca – kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
24 marca (III Niedziela Wielkiego Postu) – kościół p.w. Najświętszego Imienia Maryi
25 marca – kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
26 marca – kościół p.w. św. Judy Tadeusza
27 marca – kościół p.w. św. Melchiora Grodzieckiego
28 marca – kościół p.w. św. Ireneusza BM
29 marca – kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
30 marca – kościół p.w. św. Jadwigi Królowej
31 marca (IV Niedziela Wielkiego Postu) – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
1 kwietnia – kościół p.w. św. Maksymiliana
2 kwietnia – kościół p.w. św. Antoniego
3 kwietnia – kościół p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
4 kwietnia – kościół p.w. św. Floriana
5 kwietnia – kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
6 kwietnia – kościół p.w. Narodzenia Pańskiego
7 kwietnia (V Niedziela Wielkiego Postu) – kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
8 kwietnia – kościół p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej
9 kwietnia – kościół p.w. św. Stanisława BM
10 kwietnia – kościół p.w. św. Jakuba
11 kwietnia – kościół p.w. św. Wojciecha BM
12 kwietnia – kościół p.w. św. Barbary
13 kwietnia – kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
14 kwietnia (Niedziela Palmowa) – Bazylika Jasnogórska
15 kwietnia – kościół p.w. św. Rafała Kalinowskiego
16 kwietnia – kościół p.w. św. Jana Kantego
17 kwietnia – kościół p.w. Opatrzności Bożej

Słowo abp. Wacława Depo o “Kościołach Stacyjnych” w Częstochowie:

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie!
Osoby Życia Konsekrowanego!
Drodzy Bracia i Siostry wspólnot parafialnych w Częstochowie!

Wielki Post, który rozpoczynamy w Środę Popielcową, 6 marca br., wprowadza nas na ścieżki Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Jest czasem łaski, aby poprzez wiarę odnaleźć siebie w tym dziele miłości, jaką jest tajemnica Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa. Osobiście dane mi będzie w tym czasie wraz z grupą pielgrzymów, kapłanów i osób świeckich, chodzić śladami Zbawiciela dla umocnienia i świadectwa wiary. Ta wiara jest „naszym zwycięstwem, które zwycięża świat” (por. 1 J 5,4). Dlatego pragnę Was zaprosić na drogi wyznaczonych „Kościołów Stacyjnych” naszego miasta z intencją ufnej modlitwy o dar wiernych powołań kapłańskich.

Ta tradycja pielgrzymowania każdego dnia od Środy Popielcowej aż do Wielkiej Środy istnieje w Kościele od czasów nawiedzeń miejsc uświęconych krwią męczenników. Wspominając bowiem świętych męczenników i patronów danego kościoła, uświadamiamy sobie, jak ważne jest w naszych czasach świadectwo odwagi opowiedzenia się po stronie Chrystusa.

Tradycja „Kościołów Stacyjnych”, która wywodzi się z Rzymu praktykowana jest od kilku lat w wielu miastach naszej Ojczyzny. W roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, a także obchodząc Jubileusz 40-lecia Pierwszej Pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, w tym i do Częstochowy, pragniemy i my w duchowej stolicy Polski zainaugurować praktykę pielgrzymowania do „Kościołów Stacyjnych”.

Harmonogram nawiedzeń stacyjnych będzie udostępniony przez Waszych Duszpasterzy, w Tygodniku Katolickim „Niedziela” i na stronach internetowych. Program każdej stacji przewiduje Adorację Najświętszego Sakramentu oraz okazję do spowiedzi, godzinę przed wieczorną Mszą św., a następnie celebrację Eucharystii z nauką wielkopostną.

Jednocząc się z Wami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, z serca udzielam Wam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Wacław Depo
Metropolita Częstochowski

źródło: archiczest.pl