„Witaj, Oblubienico Dziewicza” – Akatyst w seminarium

W piątek, 8 grudnia w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie uczczono uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny poprzez tradycyjne odśpiewanie Akatystu. Starożytny hymn ku czci Bogarodzicy śpiewał Chór Seminaryjny.

Ks. dr Kamil Zadrożny, który prowadził nabożeństwo opowiedział o tradycji wykonywania Akatystu:

Ks. Marek Cisowski – wykładowca muzyki liturgicznej, pod którego kierownictwem muzycznym odbyło się nabożeństwo wyjaśnił, dlaczego jest ono tak wyjątkowe i określane mianem najpiękniejszego hymnu w całej literaturze chrześcijańskiej:

Piątkowe nabożeństwo poprzedzone zostało śpiewem Bogurodzicy, psalmu oraz odczytaniem słów Ewangelii.

Akatyst został przetłumaczony na język łaciński, przyjęty przez Kościół Zachodni i odtąd zaczął wywierać ogromny wpływ na poezje Maryjną średniowiecza. Hymn ku czci Bogarodzicy składa się z 24 zwrotek zaczynających się od kolejnych liter alfabetu.