Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

22 sierpnia w Kościele katolickim wypada wyjątkowe wspomnienie – Najświętszej Maryi Panny Królowej. Tego dnia Matka Boża wspominana jest jako ta, która „po Trójcy jest Panią wszystkich” – jak pisał św. Efrem.

Ks. Mariusz Bakalarz – rzecznik archidiecezji częstochowskiej przypomniał, kiedy zostało wprowadzone wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej oraz wytłumaczył, skąd pojawiło się określenie „królowa”:

Pismo Święte nie zawiera tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, zawierające tę prawdę. W raju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża. Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Sama Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”

Potwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska, która od lat najdawniejszych przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w którym przedstawiano tylko cesarzy. Spotykamy taki sposób przedstawiania Najświętszej Maryi Panny już od III w. w katakumbach.

LN