Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne zaprasza na Akatyst

Co roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie staje się miejscem śpiewu starożytnego hymnu ku czci Bogarodzicy. Wydarzenie to jest już wieloletnią tradycją częstochowskiego Kościoła.

Akatyst jest wykonywany przez chór seminaryjny, wsparty głosami uczestniczących w śpiewie wiernych. Krótką historię nabożeństwa opowiada ks. Marek Cisowski, wykładowca muzyki w WMSD:

Cechą charakterystyczną Akatystu jest pozdrawianie Najświętszej Maryi Panny rozmaitymi tytułami, podkreślającymi Jej świętość, rolę w historii Zbawienia oraz Niepokalane Poczęcie. Do udziału w nabożeństwie zaprasza ks. Marek:

Akatyst jest powszechnie uznawany za hymn tak piękny, że wprost niemający sobie równego w całej literaturze chrześcijańskiej. Nabożeństwo zaplanowano 8 grudnia na godzinę 17:30 w Kościele Seminaryjnym.