„Znajdź czas dla Maryi” – pielgrzymka ZHR na Jasną Górę

W dniach 13-15 września pod hasłem „Znajdź czas dla Maryi” odbyła się 37. Pielgrzymka Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Jasną Górę. W spotkaniu wzięli udział harcerze i harcerki, wędrowniczki i wędrownicy, instruktorzy i instruktorki – w sumie ok. 800 osób z całej Polski.

To spotkanie zarówno z Maryją, jak i przyjaciółmi harcerskiej drogi, ma szczególny wymiar – odbywa się w roku jubileuszu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Polsce. Jego początki pamięta m.in. były harcerz, a obecny radny częstochowskiej Rady Miasta Paweł Ruksza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/1_ruksza.mp3]

Dziś bycie harcerzem jest nieco prostsze i znacznie łatwiej dostępne, mówi ks. harcmistrz Robert Mogiełka, Kapelan Naczelny ZHR:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/1_KS_HM_ROBERT_MOGIELKA_14_09_2019.mp3]

Podharcmistrz Jacek Łuczak, komendant 37. Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę mówi o znaczeniu tegorocznego hasła pielgrzymki „Znajdź czas dla Maryi”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/2_PHM_JACEK_LUCZAK_14_09_2019.mp3]

Zakończeniem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia sprawowana w niedzielę, 15 września o godz. 11:00 w bazylice.

PG

Dźwięki i zdjęcie: BPJG