… aby byli z Nim. Rozmowy z ks. Michałem Pabiańczykiem

W księdze Ezechiela czytamy takie zdania A On rzekł do mnie: «Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów!» Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: «Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem». Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód.

Ten fragment ze Starego Testamentu stał się punktem wyjścia do rozmowy z ks. Michałem Pabiańczykiem, ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Rozmowy o tym, co jest dla nas pokarmem. O Tym, który karmi.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/Ks_Michal_Pabianczyk_28_02_2018.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska