Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich

Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego, obchodzony w pierwszy piątek Wielkiego Postu, to okazja zarówno do szczerej modlitwy za osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym, jak i ukazywania konkretnej pomocy, na jaką w ramach wspólnoty Kościoła mogą liczyć osoby skrzywdzone oraz ich bliscy.

Chcemy, aby ten czas stał się okazją do głębszej dyskusji i refleksji nad skutecznymi mechanizmami prewencji oraz efektywnymi strukturami pomocy w Kościele osobom skrzywdzonym. Jak działa i jak się zmienia system chroniący dzieci i młodzież w Kościele? Na jaką bezpośrednią i pośrednią pomoc mogą liczyć osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym?

Audycja na Dzień Pokuty i Modlitwy za grzech wykorzystania seksualnego została zrealizowana przez Radio Warszawa, w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich z Fundacją św. Józefa i Biurem Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.