Szlakiem Bożego Miłosierdzia – o bł. ks. Sopoćce i jego wizytach w Częstochowie

Wtem usłyszałam w duszy te słowa: Oto wierny sługa mój, on ci dopomoże spełnić wolę moją tu na ziemi”. 15 lutego przypada wspomnienie liturgiczne Apostoła Bożego Miłosierdzia, czyli bł. ks. Michała Sopoćki, który był spowiednikiem oraz kierownikiem duchowym św. s. Faustyny.

Niewielu wie, że ów duchowny bywał w Częstochowie, u swojego spowiednika – ks. kan. Stanisława Zawadzkiego. O obu księżach oraz jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym witrażu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego mówią ojciec duchowny w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym ks. Michał Pabiańczyk oraz ks. Andrzej Sobota – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie.

grób ks. Stanisława Zawadzkiego
Grób ks. Stanisława Zawadzkiego na cmentarzu św. Rocha
grób ks. Stanisława Zawadzkiego
Grób ks. Stanisława Zawadzkiego na cmentarzu św. Rocha

Linda Nocoń