Międzynarodowe sukcesy Politechniki – Gość Poranka Radia Fiat Katarzyna Brendzel

Politechnika Częstochowska powstała 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym, na którym w październiku rozpoczęło studia 160 osób. Od chwili jej powstania mury Uczelni opuściło ponad 90 tys. absolwentów – inżynierów i magistrów inżynierów. Między innymi w Poranku Radia Fiat z Katarzyną Brendzel, rzecznikiem PCz rozmawialiśmy o sukcesach Uczelni i o rekrutacji. Wielkim

Czytaj dalej