IV Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej

IV Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej, które wpisuje się już w obchody Dnia Papieskiego, odbyło się na Jasnej Górze. Jego hasłem było: „Nie lękajcie się” , czyli szczególna zachęta św. Jana Pawła II z początku jego pontyfikatu i papieża Franciszka, który skierował ją do młodzieży świata podczas spotkania w Lizbonie. Organizatorami Forum byli: diecezjalne duszpasterstwo młodzieży i

Czytaj dalej