Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – nabór wniosków o dofinansowanie na 2024 rok

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych bądź dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok. Wartość dofinansowania pojedynczego zadania będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla poszczególnych zadań zostanie

Czytaj dalej

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – nabór wniosków o dofinansowanie na 2023 rok

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do

Czytaj dalej

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – trwa nabór wniosków o dofinansowanie na 2023 r.

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu do poszczególnych zadań zostanie ustalona

Czytaj dalej