Cuda zdarzają się co dzień – „ZAGUBIONA PERŁA”

Płyta nosi tytuł „Zagubiona Perła”. Jest dedykowana księdzu Prymasowi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w roku jego beatyfikacji. Inspiracją do jej nagrania stały się „Zapiski więzienne” księdza Prymasa. Materiał składa się z ośmiu autorskich pieśni przeplatanych czytanymi fragmentami „Zapisków więziennych”. Autorką tekstów i muzyki oraz wykonawcą pieśni jest Urszula Szoja-Cuvellier – śpiewaczka opery w Paryżu, muzyk; utwory

Czytaj dalej