By być zapleczem duchowym kapłanów – spotkanie Apostolatu ,,Margaretka”

Codziennie modlą się wytrwale za swoich kapłanów. Można powiedzieć, że prośbami skierowanymi do Boga podtrzymują ich ramiona w posłudze kapłańskiej, by ci nigdy nie zwątpili. W sobotę, 20 kwietnia w Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie miało miejsce archidiecezjalne spotkanie Apostolatu ,,Margaretka”. Zgromadziło ponad 70 osób otaczających duchową opieką księży.

Opiekun duchowy Apostolatu ,,Margaretka” ks. Łukasz Dyktyński podkreślił, że modlitwa za kapłanów ma olbrzymie znaczenie. Stąd Margaretki są wielkim wsparciem dla duchownych:

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył abp Wacław Depo. Metropolita Częstochowski sam doświadczył owoców wsparcia duchowego przez osoby świeckie. O tym, że istnieje ktoś, kto modli się za jego powołanie, dowiedział się przypadkiem:

Podczas kazania pasterz Archidiecezji Częstochowskiej zauważył, że obecnie świat kultywuje kulturę materializmu, nie pozostawiając miejsca na odkrywanie Boga:

Abp Depo zaznaczył, że wiara szczególnie dziś stanowi wyzwanie, ale nadaje też życiu sens, poprzez prawdę objawioną w Jezusie Chrystusie:

Kaznodzieja podkreślił, że Bóg wciąż posyła robotników na swe żniwo. Niewątpliwie potrzebne są osoby, które będą modliły się za owych ,,robotników”, jak i o kolejne powołania:

Joanna Noremberg z parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie zdradziła, czym jest dla niej przynależność do ,,Margaretek”:

Ela Cierpica i Paweł Cierpica to małżeństwo z parafii św. Brata Alberta w Częstochowie. Podczas spotkania Margaretek w archikatedrze wygłaszali swoje świadectwo:

Ks. Kamil Cudak, wikariusz w parafii w Bogdanowie, zainicjował wspólnotę margaretkową wśród parafian:

Krystyna Kościańska, zelatorka Margaretek z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Radomsku zdradziła, jak wyglądały początku ruchu modlitewnego w jej parafii:

Lidia Wałdoch z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie jest Margaretką od 20 lat. Podkreśliła, że modlitwa za księży jest konieczna, bo bez nich nie mielibyśmy sakramentów:

Początki apostolatu ,,Margaretka” związane są z życiem Margaret O’Donnell z Kanady. W latach 80 na skutek choroby Heinego-Medina doznała paraliżu. Miała wtedy 13 lat. To doświadczenie stało się dla niej impulsem do ofiarowania cierpienia przede wszystkim w intencji księży.

Kazanie abp. Depo: