„Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich” – Krajowe Forum Zelatorów Diecezjalnych Żywego Różańca

Forum rozpoczęło się 20 kwietnia na Jasnej Górze. To pierwsze tego typu spotkanie, którego celem jest zachęcenie ludzi świeckich do jeszcze głębszego zaangażowania w dzieło różańcowe. Głównym jego punktem była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. Jacek Gancarek. 

Podczas spotkania prelekcję wygłosił abp Wacław Depo, delegat KEP ds. Stowarzyszenia ,,Żywy Różaniec”. Podkreślił, że różaniec jest ocaleniem dla świata i ludzkich wartości. Przypomniał, że św. Jan Paweł II określił go darem i skarbem, bo wypływa z Kościoła:

– Rozważnie poszczególnych tajemnic pokazuje, że mamy być mocnymi wiarą w Chrystusa. Tajemnice, które Maryja i Jezus przeżywali kiedyś, dziś są naszym udziałem i w każdej rozważanej tajemnicy możemy odnaleźć siebie.

Krajowy Moderator Żywego Różańca ks. Jacek Gancarek zaznaczył, że zelatorom należy się ogromna wdzięczność za to, co robią:

Duchowny podkreślił także, że idea ,,Żywego Różańca” wciąż się rozrasta:

O. Michał Szałkowski, dominikanin oraz moderator diecezjalny ,,Żywego Różańca” Archidiecezji Warszawskiej podczas swojego wykładu mówił o istocie posługi zelatora:

W 2013 r. dzieło „Żywego Różańca” w Polsce otrzymało nową ogólnopolską strukturę, która została ujęta w Statucie „Stowarzyszenia Żywy Różaniec” i zatwierdzona przez polskich biskupów. W 2022 r. do Stowarzyszenia Żywego Różańca dołączył także Różaniec Rodziców jako jego osobna gałąź, a należy do niej ok. 150 tys. osób.

LN/BPJG