Żyjemy w państwie prawa

Na antenie Radia Fiat prezentujemy cykl audycji Żyjemy w państwie prawa. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak działać kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy, do jakich zapukać drzwi. Mówimy też, jak działa w Polsce system sprawiedliwości, jak jest reformowany, po co i dlaczego. Audycje na antenie Radia Fiat we wtorki, czwartki, piątki o godz. 13.20 i 16.20, w soboty o 13.20, w niedziele o 16.20. Audycja realizowana wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości.

Audycja 44

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.  Jedną z jednostek zajmujących się w ramach Funduszu Sprawiedliwości pomocą pokrzywdzonym jest częstochowskie Stowarzyszenie Etoh. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/12_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-24_09.mp3]

Audycja 43

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie psychologów, prawników, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Jeśli przemoc w rodzinie ma miejsce, gdzie szukać pomocy? Gościem audycji jest asp. Dariusz Zych, Wydział Prewencji KMP w Częstochowie.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/11_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-24_09.mp3]

Audycja 42

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.  Jedną z jednostek zajmujących się w ramach Funduszu Sprawiedliwości pomocą pokrzywdzonym jest częstochowskie Stowarzyszenie Etoh. O jego działalności mówi prezes stowarzyszenia Sylwia Polańska.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/10_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-22_09.mp3]

Audycja 41

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie psychologów, prawników, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Jeśli przemoc w rodzinie ma miejsce, gdzie szukać pomocy? Rozmawiamy o tym z asp. sztab. Danielem Zychem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/9_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-22_09.mp3]

Audycja 40

Odpowiedzialność hejtera wobec prawa i odpowiedzialność rodziców za czyny niepełnoletniego dziecka. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/8_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-20_09.mp3]

Audycja 39

Czy uda się zlikwidować zjawisko hejtu? Sonda z młodzieżą. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/7_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-19_09.mp3]

Audycja 38

Hejt to pełne nienawiści, pogardy, złości działanie danej osoby w Internecie. Hejt może być skierowany zarówno wobec konkretnej osoby, jak i przedstawicieli danego narodu, płci, osób o innym światopoglądzie niż ten reprezentowany przez hejtera, wyznawców danej religii czy grupy politycznej, a nawet znajomych osoby hejtującej – obiektem hejtu może stać się każdy. Bardzo często dotyczy on osób młodych, nastolatków. Gościem audycji jest asp. Dariusz Zych, Wydział Prewencji KMP w Częstochowie.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/6_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-18_09.mp3]

Audycja 37

Hejt ma różne oblicza, może dotyczyć wszystkich spraw życia społecznego i osobistego. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/5_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-18_09.mp3]

Audycja 36

Sonda – młodzież o hejcie. Hejt jest najczęściej stosowany przez dzieci i młodzież – przyczyny. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/4_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-17_09.mp3]

Audycja 35

Sonda – młodzież o hejcie. Co to takiego hejt? Przejawy hejtu w sieci. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/3_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-17_09.mp3]

Audycja 34

Czy interes Polski jest sprzeczny z interesem Unii Europejskiej? Ideologie w stanowieniu prawa w Unii Europejskiej. Gościem audycji jest Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/32_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 33

Prawo polskie, a prawo Unii Europejskiej, rola polskich parlamentarzystów w Unii Europejskiej. Gościem audycji jest Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/31_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 32

W przestrzeni publicznej od dawna funkcjonuje termin „edukacja seksualna”. Informacje przekazywane w ramach takiej edukacji seksualnej nie są związane z żadnym programem wychowania, co więcej – z wychowawczego punktu widzenia są raczej dezinformacją. W audycji rozmawiamy o wolności wyrażania swoich opinii i prezentowania ich w przestrzeni publicznej.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/4_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 31

Wolność słowa, wyrażana bezpośrednio lub poprzez środki przekazu, jest tradycyjną wolnością konstytucyjną. Artykuł 54 gwarantuje trzy odrębne choć powiązane ze sobą wolności: wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji. Czy wolność słowa katolików w debacie o edukacji seksualnej jest naruszana? Rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/3_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 30

Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi w świetle prawa i obowiązujących przepisów. Gościem audycji jest prof. dr hab. Marek Bielecki, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/30_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 29

Wolność religijna w kontekście prawa rodziców do wychowania, a także w kontekście wolności religijnej dziecka. Gościem audycji jest prof. dr hab. Marek Bielecki, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/29_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 28

Głos katolików w debacie o edukacji seksualnej. Jaki powinien być? Gościem audycji jest dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/28_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 27

Edukacja seksualna to jeden z tych tematów, który regularnie powraca do debaty publicznej. Często debata między zwolennikami wizji Światowej Organizacji Zdrowia i ludźmi żyjącymi według katolickich wartości opiera się na niekorzystnej konfrontacji. Wielu katolików podkreśla, że jako osoby wierzące nie występują przeciw edukacji seksualnej, ale przeciwko pewnym wytycznym WHO w tej kwestii, które są sprzeczne z ich przekonaniami światopoglądowymi. Według wielu specjalistów zadaniem prawa jest wyznaczenie pewnych nieprzekraczalnych granic chroniących dzieci. Tym bardziej prawo do ochrony dzieci mają ich rodzice. Gościem audycji jest dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/27_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 26

Niemiecki Sąd Najwyższy odrzuciwszy powództwo Karola Tendery przeciw koncernowi ZDF naruszył m.in. przepisy prawne Unii Europejskiej, co jednak nie spotkało się z jej wyraźnym sprzeciwem. Czy należy zatem zaprzestać walki o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej? Sprawę komentuje dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ i ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/26_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 25

Wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego w sprawie Karola Tendery przeciwko koncernowi medialnemu ZDF budzi kontrowersje zarówno pod względem etycznym jak i prawnym. Gościem audycji jest dr hab. Piotr Mostowik  z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/25_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 24

Wolność słowa w kontekście wyroku niemieckiego Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Karola Tendery przeciw koncernowi ZDF. Sprawę komentuje dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ i ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/24_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 23

Jak wyglądało uzasadnienie wyroku niemieckiego sądu w sprawie Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF? Sprawę komentuje dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ i ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/23_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 22

Czu wyrok sądu w Polsce obowiązuje również za granicą? – w kontekście sprawy Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF. Gościem audycji jest dr hab. Piotr Mostowik  z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/22_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 21

Sprawa z powództwa Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF – przykład walki o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Gościem audycji jest dr hab. Piotr Mostowik  z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/21_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 20

Stan prawny wobec zjawiska surogacji, co zostało zrobione, a co jeszcze trzeba zmienić w prawie. Gościem audycji jest dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/20_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 19

Surogacja – jedna z form handlu dziećmi? Gościem audycji jest dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/19_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 18

Handel dziećmi jako realny problem. Gościem audycji jest dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/18_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 17

Dobro dziecka jako wartość nadrzędna. Gościem audycji jest dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/17_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 16

Bezpłatna pomoc prawna to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/16_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 15

Reforma systemu sprawiedliwości, Ustawa antyprzemocowa, Ustawa o Służbie Więziennej. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/15_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 14

Mediacje sądowe jako proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości sposób rozwiązywania konfliktów, a także  Krajowy Rejestr Mediatorów, to tematy poruszane w audycji. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/14_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 13

System sprawiedliwości w Polsce – jego komplementarność, co już zostało zrobione, a co jest do zrobienia. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/13_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 12

System nieodpłatnej pomocy prawnej – informacje na temat tego rozwiązania i jego skuteczności przedstawia wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/12_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 11

o działaniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie pandemii Covid-19 mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/11_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 10

Reforma systemu sprawiedliwości jako szereg zmian prawnych i instytucjonalnych (ochrona dzieci, system więziennictwa). Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/10_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 9

O formach pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/9_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 8

Zalety mediacji sądowych, jako skutecznego narzędzia rozwiązywania sporów. Gośćmi audycji są mediatorzy sądowi Agnieszka Hibner i Jakub Kulik:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/8_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 7

Tematem audycji jest profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów. Gośćmi audycji są mediatorzy sądowi Agnieszka Hibner i Jakub Kulik:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/7_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 6

Zagrożenia wynikające z wprowadzania ideologii w przestrzeń życia społecznego (przeniesienie debaty światopoglądowej np. na uczelnie). Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/6_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 5

Naruszanie wolności słowa i sumienia oraz przeciwdziałania Ministerstwa Sprawiedliwości w tych kwestiach. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/5_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 4

Wolność słowa i wypowiedzi w kontekście obecnej sytuacji w Polsce. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/4_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 3

Wolność mediów i wolność wypowiedzi w świetle wydarzeń w Polsce (protesty ruchów LGBT). Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/3_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 2

W audycji rozmawiamy o przepisach dot. przypadków przemocy domowej zawartych w Ustawie antyprzemocowej. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/2_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 1

Tematem audycji jest przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ustawa antyprzemocowa. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/1_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]