12 ton darów!

Tyle, i aż tyle trafiło do osób potrzebujących na Białoruś, Litwę i Ukrainę. Dary zbierane były w ramach 6. edycji „Mikołaja dla Kresów” organizowanej prze Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie.

W tym roku do akcji włączyło się ponad 230 szkół, w tym 70 częstochowskich oraz 12 gmin w okolicach Częstochowy. O podsumowaniu akcji mówił jej pomysłodawca, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, ksiądz Ryszard Umański:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/1akcja_ks_ryszard_umanski_11_12_18.mp3]

Swój udział mieli także Rycerze Kolumba w Częstochowie i Działoszynie, Śląskie Kuratorium Oświaty i Starostwo Powiatowe w Częstochowie, a także firmy prywatne. Podczas podsumowania akcji 11 grudnia w Sali Papieskiej na Jasnej Górze swoje podziękowania do wszystkich zaangażowanych skierowała Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/2akcja_urszula_bauer_11_12_18.mp3]

W ramach inicjatywy pomocy Polakom na Kresach, w minioną sobotę św. Mikołaj odwiedził m.in. dzieci w Katedrze Lwowskiej.

KF