Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców do 26 kwietnia

Fot.: ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów został wydłużony. Okres pobierania tego świadczenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przysługuje obecnie do 26 kwietnia. Przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy, obowiązują od 8 marca.

Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z epidemią koronawirusa – wymienia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_ZASILEK_KOPCZYNSKA_05_04_2020.mp3]

Z dłuższego zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 od 26 marca bieżącego roku mogą skorzystać także ubezpieczeni rodzice dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_ZASILEK_KOPCZYNSKA_05_04_2020.mp3]

Aby otrzymać wydłużony zasiłek opiekuńczy, który przysługuje obecnie do 26 kwietnia, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, czy zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

BNO/ZUS