Pierwsza farma TAURONA na terenach poprzemysłowych

Pierwsza farma fotowoltaiczna TAURONA o mocy 5 MW powstanie w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I. Projekt będzie współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu TAURONA, mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Farma fotowoltaiczna w Jaworznie to element szerszego programu rozwoju fotowoltaiki na terenach poprzemysłowych należących do Grupy – dodaje prezes TAURONA.

Podpisana w Katowicach przez TAURON Wytwarzanie i WFOŚiGW umowa zakłada udzielenie pożyczki preferencyjnej na budowę farmy fotowoltaicznej z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Po spełnieniu warunków umowy TAURON Wytwarzanie będzie mógł wykorzystać umorzoną kwotę na sfinansowanie kolejnej proekologicznej inwestycji.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że swoją szansę w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii pozyskiwania energii dostrzegają również duże firmy energetyczne, takie jak TAURON. Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii to nasza przyszłość – mówi Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_TAURON_ZIMNOCH_17_04_2020.mp3]

Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w Zielony Zwrot TAURONA – przyjętą w maju zeszłego roku aktualizację kierunków strategicznych, opierającą się o rozwój czystej energii. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_TAURON_ZIMNOCH_17_04_2020.mp3]

Elastyczne finansowanie
TAURON stara się pozyskiwać różnorodne formy finansowania dla swoich zielonych inwestycji. Niedawno spółka podpisała porozumienie, zgodnie z którym kolejne projekty OZE będą mogły uzyskać finansowanie od Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie co najmniej 50 milionów złotych każda.

W grudniu ubiegłego roku TAURON podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł.

Sfinansowaniu transformacji TAURONA służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł. W lutym Grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej. Wcześniej podpisano umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł.

Źródło: Tauron