Uroczysta Eucharystia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej

W 1. rocznicę wizyty papieża Franciszka na Jasnej Górze, 28 lipca, o godz. 6.00 w Kaplicy Matki Bożej została odprawiona Msza św., której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Eucharystię koncelebrowali o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, bp Andrzej Przybylski oraz bp senior Stanisław Nowak. W homilii o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, przypomniał słowa Ojca Świętego: „Tu otrzymałem dar spojrzenia Matki”.
Podkreślił także znaczenie słów Jezusa na Krzyżu: „Oto Matka twoja”:
– Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że Maryja troszczy się o nas, bo przecież jest i naszą Matką i naszą Królową, ale możemy ten testament z Krzyża odczytać trochę inaczej. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Matka Jezusa, Maryja, była symbolem Kościoła. I w tym kluczu powinniśmy odczytać słowa Jezusa: „Oto Matka twoja”. […] Jezus zostawia nam swoją Matkę nie tylko po to, aby się nami opiekowała. Odwrotnie: po to, byśmy to my opiekowali się Nią, dostrzegając Jej obecność w każdym samotnym człowieku, w każdym cierpiącym pod krzyżem życia, bezsilnym i opuszczonym. […] Odziedziczyliśmy zadanie troszczenia się o innych. Jest to zadanie troski o życie, które, według logiki tego świata, nikomu nie jest potrzebne. […] Poprzez tę codzienną troskę o innych stawajmy się nieustannie żywym diamentem w koronie Maryi, a nowo nałożone korony, dar wiernych z diecezji Crotone, niech nam o tym zobowiązaniu nieustannie przypomina.
W Eucharystii uczestniczyli także wierni z diecezji Crotone we Włoszech, którzy ofiarowali Matce Bożej Jasnogórskiej korony – kopie diademów, którymi po raz pierwszy ukoronował Cudowny Obraz papież Klemens XI. Jubileusz 300-lecia tej koronacji uroczyście obchodzony jest w tym roku.

Nowe korony na Cudowny Obraz Matki Bożej i Dzieciątka Jezus, Msza św. w 1. rocznicę pielgrzymki papieża na Jasną Górę to kolejny ważny moment jubileuszowy. Metropolita częstochowski abp Wacław Depo zwrócił uwagę na znaczenie kopii osiemnastowiecznych diademów:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/1_abp_Depo.mp3]

Jakim znakiem dziś dla nas są te korony?

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/2_abp_Depo.mp3]

Co w nas pozostało po pielgrzymce papieża Franciszka?

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/3_abp_Depo.mp3]

Na dziś także zaplanowano uroczysty Apel Jasnogórski pod przewodnictwem abp. Wacława Depo.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Feb 2018 07:51:03 GMT [expires] => Sat, 24 Feb 2018 07:51:03 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Feb 2018 07:51:03 GMT Expires: Sat, 24 Feb 2018 07:51:03 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Feb 2018 07:51:03 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Feb 2018 07:51:03 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )