Oblicza Uzależnień

Na antenie Radia Fiat trwa kampania pt. „Oblicza uzależnień”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających w wymienionym obszarze. Cotygodniowe audycje poruszają temat walki z uzależnieniami, a także formy przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Cykliczne spotkania to także rozmowy o przemocy i o tym, jak jej zapobiegać i jak się jej przeciwstawiać. Audycji można posłuchać w każdy piątek o godz. 12:10 i 21:30.

Audycja z 20 października.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/30-oblicza-uzaleznien-20_10_2017.mp3]

Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.