14. Pielgrzymka Bezdomnych na Jasną Górę

W sobotę, 9 listopada, po raz 14. na Jasną Górę pielgrzymować będą osoby bezdomne. Poniżej program pielgrzymki:

9.00 – przyjazd i rejestracja grup (stanowisko przy Kaplicy św. Józefa – hale noclegowe), wydawanie talonów na posiłek
9.30–11.45 – Zawiązanie wspólnoty i powitanie przez dyrektora Caritas Polska
Konferencja ks. dr Jan Koclęga
Świadectwo życia i minirecital – aktor Lech Dyblik
12.00 – Msza św. – bp Andrzej Przybylski, Kaplica Matki Bożej
13.15 – Gorący posiłek (Dom Pielgrzyma), wydanie prowiantu na drogę powrotną

źródło: BPJG