Muzycy kościelni przyjadą na Jasną Górę

W najbliższą sobotę, 9 listopada, na Jasnej Górze odbędzie się jubileuszowa 10. Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych. Spotkanie będzie przebiegało pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Mszy św. o godz. 13.30 będzie przewodniczył bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP.

„Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej całe nasze posługiwanie Kościołowi w którym żyje Chrystus i zbawia nas” – napisał w zaproszeniu o. Nikodem Kilnar, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski.

Od tego roku pielgrzymka odbywać się będzie zawsze w drugą sobotę listopada, tuż przed wspomnieniem św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, które przypada 22 listopada.

Na doroczną pielgrzymkę zaprasza o. Nikodem Kilnar:

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zapraszamy Was, dyrygenci, organiści, chóry, schole liturgiczne, kantorzy, zespoły wokalno-instrumentalne, na 10. Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę dnia 9 listopada 2019 r., której hasłem będzie: „W mocy Bożego Ducha”.

Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny.

Program pielgrzymki

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali Papieskiej godz. 9.45. Podczas naszej pielgrzymki w przedsionku Sali Papieskiej będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia i inne). Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie chórów, scholi i zespołów pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały nutowe do wspólnego wykonania podczas liturgii możemy pobrać w pdf ze strony internetowej: muzyka.katowice.pl

Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni Archidiecezji Katowickiej.

Współodpowiedzialny za organizację pielgrzymki jest ks. dr Wiesław Hudek, Duszpasterz Muzyków Kościelnych Archidiecezji Katowickiej, Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores

10.00 – Sala Papieska prezentacja grup, powitanie – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych
10.10 – Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy Archidiecezji Katowickiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/
Program:
– Miserere mei Deus- Parce Domine
– Wstanę i pójdę do mojego Ojca (ŚAK 121)
– Chwała Tobie Jezu Chryste (ŚAK 556)
– W dobroci swej powiedział Pan (ŚAK 627)
– Boże w dobroci (ŚAK 575)
– Stanisław Moniuszko – Do Boga (psalm 137)
– Wojciech Kilar – Dona nobis pacem
Wykonawcy:
Młodzieżowy Chór Miejski Canticum novum z Wodzisławia Śląskiego (dyr. Emilia Kopiec)
Chór Canticum novum z Suszca (dyr. Szymon Cichoń, Barbara Cichoń)
Schola liturgiczna Anima Symphonizans bazyliki św. Ludwika w Panewnikach (dyr. Łukasz Kurpas)
Schola Studium Organistowskiego Archidiecezji Katowickiej (dyr. s. M. Benigna Tkocz)
Organiści: Michał Duźniak, Łukasz Kurpas
Kantor: Brygida Tomala

Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali Papieskiej

11.30 – Sala Papieska konferencja pt. „Prawdy Boże w blasku piękna”, prof. Marek Dyżewski (Wrocław).
Po konferencji agapa
13.00 – Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w bazylice jasnogórskiej.
13.30 – Msza św. z homilią w bazylice – przewodniczy bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP; koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych
(Missa primitiva + Gloria z De Angelis, od doksologii do offerte vobis pacem – chorał)
Na wejście: Boże obdarz Kościół swój jednością i pokojem (ŚAK 574)
Na przygotowanie darów: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz (ŚAK 1)
Na Komunię: Anton Bruckner (1824-1896) – Locus iste
Z Twojego boku, Chryste (ŚAK 636)
Na uwielbienie: Dziękczynne pieśni, śpiewajmy wspólnie (ŚAK 298)
Na zakończenie: Christus vincit (Oremus pro pontifice)
Po Komunii św. – modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

14.45 – Uroczysty koncert w wykonaniu:
Młodzieżowy Chór Miejski Canticum Novum z Wodzisławia Śląskiego (dyr. Emilia Kopiec)
Chór Canticum Novum z Suszca (dyr. Szymon Cichoń, Barbara Cichoń)
Schola liturgiczna Anima Symphonizans bazyliki św. Ludwika w Panewnikach (dyr. Łukasz Kurpas)
Schola Studium Organistowskiego Archidiecezji Katowickiej (dyr. s. M. Benigna Tkocz).
Program:
3 części z wykonaniem przez zespoły połączone hymnów H. J. Botora (1960):
1. Deus Caritas est
2. Misericordias Domini
3. Ut omnes unum sint

Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej całe nasze posługiwanie Kościołowi w którym żyje Chrystus i zbawia nas. Przychodzimy z różnych zakątków naszej Ojczyzny, aby jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych „W mocy Bożego Ducha” doświadczać Jego obecności. Jak każdy człowiek doświadczamy wielu słabości i niemocy. Mamy jednak świadomość, że Pan Bóg powołał nas jako ludzi słabych, abyśmy przed Nim stali i Jemu służyli, abyśmy z Boga otrzymywali tę przeogromną moc, a nie z nas. Dlatego św. Paweł mówi: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą” (Rz. 8, 26 – 30).

To Duch Święty uzdalnia nas swoją mocą do dawania świadectwa wiary, tak jak uzdolnił pierwszą wspólnotę Kościoła zgromadzoną w wieczerniku wraz z Maryją, która umocniona i napełniona „mocą z wysoka” mogła z odwagą głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkim narodom, mogła dla niej znosić utrapienia, cierpienia, prześladowania i dla niej umierać.

Maryja podtrzymywała wiarę Piotra, apostołów i uczniów pańskich w wieczerniku, a dziś podtrzymuje Ona naszą wiarę. „Wiara bowiem – to obcowanie z tajemnicą Boga” (Redemptoris Mater, 17), a „uwierzyć – to znaczy «powierzyć siebie» samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, «jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi»” (Redemptoris Mater, 14). Wiara jest darem, danym przy chrzcie, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem. Bóg skrywa się w tajemnicy: usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę zamknięcia Go w naszych pojęciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadziłoby do utracenia Go. Poprzez wiarę zaś możemy przebić się przez pojęcia, nawet pojęcia teologiczne, i „dotknąć” Boga żywego. A Bóg, gdy już Go dotkniemy, natychmiast udziela nam swej mocy. Gdy powierzamy się żywemu Bogu, gdy z pokorą umysłu uciekamy się do Niego, przenika nas wewnątrz jakby niewidoczny strumień życia Bożego. Jak ważne jest byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem! I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary, aby ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i zamierzenia. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu się ze sobą, w życiu wspólnotowym i w apostolstwie, ponieważ sprawia ona, że nasze życie jest przeniknięte mocą samego Boga. Wiara może zawsze doprowadzić nas na nowo do Boga, nawet, gdy wyrządza nam krzywdę nasz własny grzech.” (Benedykt XVI).

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

z modlitwą
o. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

źródło: BPJG