„20 lat członkostwa Polski w NATO” – konferencja na częstochowskim uniwersytecie

Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowano konferencję pt. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość.

Konferencja trwała od 26 do 27 listopada, a jej tematem było spojrzenie na członkostwo Polski w NATO z różnych perspektyw i ocena współpracy Polski z Paktem Północnoatlantyckim. O jej szczegółach mówi dyrektor Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Filologiczno-Historycznego, prof. Janusz Zuziak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_janusz_zuziak_27_11_2019.mp3]

Głównym zagadnieniem konferencji było bezpieczeństwo w kontekście uczestnictwa Polski w Pakcie Północnoatlantyckim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_janusz_zuziak_27_11_2019.mp3]

Na konferencji pojawili się przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich, m.in. Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej.

MSI