20 lat działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

 

W 2017 roku minęło 20 lat od działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną, zrzeszającą katolików świeckich. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju. Aktywną działalność prowadzi także częstochowska placówka stowarzyszenia. Mówi jej przewodnicząca Izabela Tyras:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/1IZA_TYRAS_STOW_CCh_16_01_18.mp3]

Głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie polskiej rzeczywistości w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową. Codzienne zadania realizowane przez stowarzyszenie obejmują bardzo złożoną oraz różnorodną tematykę z tym związaną:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/2IZA_TYRAS_STOW_CCh_16_01_2018.mp3]

Stowarzyszenie ma też ambitne plany na najbliższy rok:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/3IZA_TYRAS_STOW_CCh_16_01_2018.mp3]

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, katolicy, stale związani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z racji na zamieszkanie lub wykonywaną funkcję – które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

PN