25 – lecie istnienia Związku Gmin Jurajskich

1-foto-800x451

Związek Gmin Jurajskich obchodził w dniu dzisiejszym jubileusz 25 – lecia swojego istnienia. Była to szczególna okazja zarówno do świętowania, jak i podsumowania dotychczasowej działalności organizacji.

„Naszym podstawowym celem jest turystyczna promocja Jury Krakowsko – Częstochowskiej. To jest piękna kraina geograficzno – historyczna, gdzie można bardzo ciekawie i aktywnie powypoczywać. Podstawową naszą aktywnością są wydawnictwa poświęcone Jurze, zapraszające, zachęcające, pomagające ją zwiedzać. To są mapy, przewodniki, atlasy rowerowe, albumy fotograficzne. Jeździmy oczywiście na targi turystyczne i reklamujemy tam Jurę trafiając do zainteresowanych turystów. Tych imprez targowych było 183 w ciągu minionego ćwierćwiecza. A jeśli chodzi o wydawnictwa, no to doszliśmy do takiej bardzo ładnej, okrągłej liczby miliona nakładu tych publikacji. Dzisiaj mamy trzy portale internetowe, mamy aplikacje mobile, które można sobie za darmo ściągnąć żeby dobrze zwiedzić obiekty. Dzięki temu Stowarzyszeniu również samorządowcy się znają, gminy się kontaktują, wymieniają się doświadczeniami, to są takie niemierzalne rzeczy ale bardzo ważne i ta integracja jest faktem. Widać cały czas rosnący i to konsekwentnie ruch turystyczny na Jurze. Te działania muszą być długofalowe” – powiedział przewodniczący zarządu Związku Gmin Jurajskich, Adam Markowski.

Podczas uroczystej gaili podziękowano byłym i obecnym przedstawicielom związku, przyznano okolicznościowe nagrody dla najbardziej aktywnych członków, a także wyświetlono multimedialną projekcję prezentującą sukcesy minionego ćwierćwiecza.

MT

2-foto-800x451

3-foto-800x451

4-foto-800x451