Aktywizacja bezrobotnych w województwie śląskim

pup-urz

26 mln zł na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. Taką kwotę środków z Funduszu Pracy otrzymał od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Program aktywizujący ma przynieść pomoc zawodową ponad 2,2 tys. osób z ośmiu powiatowych miast : Częstochowy, Katowic, Bielska – Białej, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Gliwic, Zabrza i Chorzowa. Ilu bezrobotnych w naszym mieście skorzysta z programu aktywizacyjnego?

– Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zgłosił do programu około 300. osób. W każdym z objętych akcją miast, liczba ta waha się od 200 do 400 osób, z czego najwięcej bezrobotnych zgłoszonych zostało w Zabrzu – informuje Arkadiusz Kaczor – rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Arkadiusz Kaczor ponadto zaznacza, że liczba osób bezrobotnych w województwie śląskim stale maleje.