ANKIETER US MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI

urząd statystyczny

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o rozpoczynających się 1 czerwca badaniach dotyczących m.in. struktury gospodarstw rolnych.

Badania mają na celu pozyskanie danych do kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Wyniki badania posłużą również do kształtowania polityki żywnościowej państwa i pozwolą na analizę zmian, jakie zachodzą w rolnictwie w okresie po Powszechnym Spisie Rolnym 2002.

Pytania w formularzach dotyczą sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, struktury dochodów gospodarstwa rolnego, pogłowia zwierząt gospodarskich, maszyn i urządzeń oraz ciągników użytkowanych w gospodarstwie, zużycia nawozów oraz ochrony roślin, a także aktywności ekonomicznej członków gospodarstw oraz zagadnień ekologicznych.

Badania potrwają do 29 lipca 2016 i mają charakter obowiązkowy.

źródło: UM Częstochowy