Będą nowe odcinki ulic w Częstochowie

kr-91

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłosił trzy przetargi na budowę ulic: Noskowskiego – Wagnera – Mozarta, Lwowskiej oraz Poświatowskiej. Przetargi odbędą się w drugiej połowie czerwca.

Zakres robót na ulicy Noskowskiego obejmuję budowę jezdni o długości ponad 180 m i szerokości 5 m (nawierzchnia asfaltowa), obustronnych chodników, zjazdów do posesji prywatnych oraz zjazdu do pobliskiego sklepu. Powstanie tam też trójkątna wyspa kanalizująca i przejście dla pieszych. Utworzony zostanie również dodatkowy pas do skrętu w prawo z ul. Pułaskiego w ul. Noskowskiego.

Na ulicy Mozarta wybudowana zostanie natomiast jezdnia o długości ponad 60 m, a na ul. Wagnera ponad 117 m. Powstaną również obustronne opaski o obniżonych krawężnikach i zjazdy do posesji.

Oferty w przetargu można składać do 17 czerwca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Popiełuszki 4/6. Prace mają potrwać do końca września br.

Do 22 czerwca można natomiast składać oferty w przetargu na budowę ul. Lwowskiej na odcinku od Dobrzyńskiej do Tatrzańskiej i od Tatrzańskiej do ul. Głównej. Powstanie tam droga asfaltowa o szerokości 7 m łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Tatrzańską, Huculską, Wichrową, Podbiałową i Warowną. Wybudowane zostaną też: ścieżka rowerowa z możliwością ruchu pieszego z kostki betonowej, dwie zatoki autobusowe, dwie wiaty przystankowe i wjazdy na posesje, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Prace związane z realizacją całości inwestycji mają zakończyć się pod koniec lipca przyszłego roku.

Remont przejdzie też ul. Poświatowska na Tysiącleciu. Będzie to pierwszy etap prac. Zakres inwestycji obejmie m.in. budowę odcinka ulicy o długości ok. 150 m wraz z przylegającym do niej chodnikiem, skrzyżowań zwykłych z ul. Marjańskiej oraz z ulicą wewnętrzną, budowę dwóch zjazdów, odwodnienia i oświetlenia. Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do końca września br. Wnioski do udziału w postępowaniu można składać do 23 czerwca.