Bezzwłocznie należy zgłaszać obecność azbestu na posesjach!

azbest

Do 31 stycznia należy składać u włodarzy miast informacje o rodzaju, ilości i miejscu występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest. Z badań przeprowadzonych w 2009 roku, oraz corocznych aktualizacji wynika, że obecnie w Częstochowie azbest znajduje się na ponad 600 posesjach.

Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju 22, albo na stronie internetowej urzędu miasta w zakładce: miasto – środowisko – wyroby azbestowe. W przypadku niewywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z tych obowiązków mają zastosowanie przepisy Prawa Ochrony Środowiska. Jest to artykuł 162 i 364 ustawy – poinformowała Dorota Jabłońska z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Azbest jest substancją szkodliwą. Jego włókna przenikają do dolnych dróg oddechowych, gdzie wbijają się w płuca. W wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory płuc o wysokiej złośliwości, pylicę azbestową, a także międzybłoniaki opłucnej i otrzewnej. W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz sprowadzania produktów azbestowych na terytorium kraju, oraz krajowej produkcji i obrotu wyrobami azbestowymi.