Budowy i przebudowy

Stan wielu ulic naszego miasta pozostawia wiele do życzenia. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje o planach budowy i przebudowy ulic. Prace już ruszyły.

W 2019 roku Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zrealizuje lub rozpocznie szereg inwestycji związanych z poprawą stanu infrastruktury drogowej. Program „Lepsza Komunikacja” obejmuje także kluczowe zadania z unijnym dofinansowaniem. Mówi rzecznik prasowy MZDiT, Maciej Hasik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1inwestycje_maciej_hasik_08_02_19.mp3]

Zrealizowanie dużych inwestycji wymaga odpowiedniej dokumentacji, co również wiąże się z kosztami. Na przygotowanie dokumentacji przyszłościowej dla planowanych zadań drogowych przeznaczono ok. 1,6 mln złotych.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2inwestycje_maciej_hasik_08_02_19.mp3]

W zadaniach związanych z odwodnieniem miasta (2,6 mln zł) znalazła się budowa odwodnienia ulicznego w ul. Złotej. Inwestycja ma być kontynuowana w latach 2020-2021.

Na pozostałe inwestycje, obejmujące dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych, inwestycje oświetleniowe, czy program budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych MZDiT przeznaczy w tym roku ok. 6,1 mln zł, w sumie wyda więc – według obecnych zapisów w budżecie miasta i zarządu dróg – ok. 47 mln zł na związane z infrastrukturą drogową zadania lokalne.

Oprócz tego miasto będzie rozpoczynać lub finalizować realizację strategicznych drogowych inwestycji miejskich z udziałem środków unijnych. Mowa tutaj o przebudowach DK-1 i DK-46, czy trwającej już w terenie budowie węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych. W połowie roku sfinalizowana zostanie inwestycja związana z odwodnieniem Kiedrzyna. Łączna wartość tylko tych czterech zadań ze wsparciem UE to blisko 360 mln zł.

KF

źródło: MZDiT