Coraz więcej Polaków korzysta z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

– Widoczny z roku na rok wzrost liczby udzielanych porad pokazuje rosnącą popularność systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. To dowodzi jak bardzo potrzebna jest ta usługa – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski, który otworzył w środę (26 lipca br.) w Ministerstwie Sprawiedliwości posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Prezydenta RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radów Prawnych, a także organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Wsparcie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie porady udzielane są w około 1500 punktach w całej Polsce.

Z roku na rok rośnie popularność systemu. W 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało ponad 315 tys. obywateli. W kolejnym roku liczba udzielonych porad wzrosła do prawie 390 tys., a w minionym roku było to już niemal 460 tys. porad i konsultacji. Natomiast tylko w ciągu pierwszego półrocza 2023 r. ze świadczeń skorzystało ok. 290 tys. potrzebujących.

Podczas obrad ustalono, że niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku, tak by system mógł objąć więcej obywateli potrzebujących prawnego wsparcia.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości