Ćwierć miliarda złotych na poprawę trasy kolejowej między Częstochową a „węglówką”

kolej tory pkp foto ZD

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na modernizację trasy Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Prace zapewnią sprawny i bezpieczny przewóz ładunków pomiędzy Częstochową a Węglówką – linią kolejową 131, łączącą Śląsk z Pomorzem.
Modernizacja linii nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice pozwoli utrzymać sprawne przewozy towarów z wyższą prędkością i podniesie poziom bezpieczeństwa na torach. Po odnowionej linii pociągi pojadą szybciej, zwiększy się przepustowość, czyli liczba składów korzystających z trasy. Lepsze warunki na torach to oczekiwany wzrost konkurencyjności transportu kolejowego względem drogowego.
– Znacząca poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w obecnej perspektywie finansowej. To m.in. kontynuacja prac na Węglówce i Nadodrzance – ważnych liniach towarowych, które łączą południe Polski z portami morskimi. Zmodernizowane zostaną linie na Śląsku, m.in. Gliwice – Oświęcim, Chybie – Nędza/Turze, Dorota – Mysłowice Brzezinka czy Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle. Prace prowadzone będą również w rejonie przejść granicznych, m.in. w Medyce. Kończymy również nowy most Bielawa Dolna – Horka na polsko-niemieckim przejściu – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
W ramach robót PLK wymienią tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym na 47 km linii. Odnowiona będzie sieć trakcyjna. Nowe rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów w zimie. Wyremontowanych i przebudowanych będzie ogółem 44 obiekty inżynieryjne w tym: 4 wiadukty, 5 mostów i 35 przepustów. Modernizacja istniejących przejazdów kolejowo – drogowych oraz podwyższenie ich kategorii wpłynie na większy poziom bezpieczeństwa.
Po zakończeniu prac pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością do 100 km/h, co pozwoli przewieźć więcej ładunków i lepiej wykorzystać możliwości trasy. Stanowi to ważny impuls rozwojowy dla firm inwestujących w regionie.
Odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice ma istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzenia towarowego ruchu kolejowego. Stanowi kluczowe połączenie pomiędzy Częstochową, a linią kolejową nr 131 (tzw. „Węglówką”), łączącą południe kraju z Pomorzem. Projekt o szacowanej wartości 250 mln zł będzie realizowany w formule „projektuj i buduj”. Planowane lata realizacji inwestycji to 2017 – 2020.

źródło: materiały prasowe