Częstochowianie mogą skorzystać z dotacji MEN na zakup podręczników dla pierwszoklasistów

SAM_5664web

Ministerstwo Edukacji Narodowej od tego roku finansuje dla pierwszaków elementarz do nauki języka polskiego, ale także oferuje dotacje na zakup podręczników (25zł) i materiałów ćwiczeniowych (50zł) do nauki języka obcego nowożytnego.

Projekt zakłada, że państwo będzie finansować podręczniki, ale tylko takie, które mogą służyć uczniom przez co najmniej trzy lata. Podręczniki muszą być oczyszczone z treści, które czynią je jednorazowymi, np. zadań wymagających uzupełniania w książce. Wówczas spełnią to kryterium. Zanim to nastąpi, w tym i przyszłym roku szkoły otrzymają dotacje na zakup książek jednorocznych.

Czy częstochowskie szkoły korzystają z możliwości otrzymania dodatkowych środków?

– mówił Włodzimierz Tutaj, Rzecznik Urzędu Miasta. W sumie zapotrzebowanie na dotacje w Częstochowie wyniosło ponad 212 tys. zł. i dotyczyło 2 816 kompletów materiałów do nauki języka obcego nowożytnego w klasach pierwszych.

W tym roku dofinansowane będą materiały i podręczniki tylko dla pierwszoklasistów. Do 2017 roku dofinansowanie ma objąć wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjów.

Sylwia Hreczańska