Częstochowianin oficerem rowerowym województwa śląskiego

rower

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ma swojego „oficera rowerowego”. Został nim częstochowianin Aleksander Kopia. Do jego głównych zadań będzie należała koordynacja wszystkich działań dotyczących pro-rowerowej polityki województwa, stworzenie jednolitych standardów tworzenia infrastruktury rowerowej, współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których zakres działania związany jest z szeroko pojętym ruchem rowerowym.

Śląskie, po Zachodniopomorskiem i Mazowieckiem, jest trzecim regionem w kraju, gdzie samorząd szczebla wojewódzkiego zajmować się będzie problematyką rowerową. Pomysłów na rozwój lokalnej infrastruktury rowerowej jest wiele – od połączenia trasami rowerowymi Szlaku Zabytków Techniki, poprzez połączenie szlaków rowerowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej przy współpracy w województwem małopolskim, do budowy śląskiego odcinka trasy międzynarodowej EuroVelo 4 w kooperacji z Czechami.
Aleksander Kopia jest założycielem stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa w Gliwicach i fundacji Miasta dla Ludzi w Częstochowie. Od 2013 roku jest dyrektorem polskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych.