Częstochowska Caritas otrzymała dofinansowanie

caritas_budynek

Częstochowska Caritas otrzymała dofinansowanie projektu „Rodzinna Akademia Dobrych Doświadczeń” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki tej inicjatywie powstanie Punkt Przeciwkryzysowej Pomocy Rodzinie przy Przytulisku dla Mężczyzn i Rodzin im. Brata Alberta oraz przy Przytulisku dla Kobiet i Matek z dziećmi Oaza. W ramach jego działalności będą organizowane zajęcia integracyjne, edukacyjno – profilaktyczne, poradnictwo specjalistyczne, pomoc informacyjna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Uzupełnieniem działalności Punktu będzie prowadzony Informator Caritas dotyczący działalności przeciwkryzysowej.

Kwota przyznanej dotacji to ponad 80 tys. zł.