Częstochowski Dworzec Główny zmieni swoje oblicze?

Polskie Koleje Państwowe S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie oraz Gminą Miasto Częstochowa i PKS Częstochowa S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu.

Konkurs obejmuje koncepcję zarówno części realizacyjnej, po stronie ulicy Piłsudskiego oraz w pasażu nad torami, jak części studialnej, obejmującej teren obecnego dworca w części od Placu Rady Europy, samego Placu Rady Europy oraz działek sąsiadujących, należących zarówno do PKP S.A., jak miasta Częstochowa i PKS w Częstochowie.

Celem konkursu jest uzyskanie spójnej koncepcji zagospodarowania tej części miasta i jednocześnie zapewnienie komfortu podróżowania pasażerom PKP oraz PKS – w założeniu od strony Placu Rady Europy może powstać centrum przesiadkowe PKP – PKS. Szczegóły realizacji przedstawia rzecznik prasowy PKP S.A w województwie śląskim, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1konkurs_dworzec_glowny_aleksandra_rudzinska_rdzanek_12_07_19.mp3]

Aleksandra Rudzińska-Razanek informuje, że to niejedyne warunki, które powinna uwzględniać propozycja projektu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2konkurs_dworzec_glowny_aleksandra_rudzinska_rdzanek_12_07_19.mp3]

Maksymalny planowany łączny koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na podstawie realizacyjnej części pracy konkursowej wynosi 18 656 000 zł.

Składanie prac konkursowych kończy się z dniem 28 listopada 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia.

KF