Darmowa pomoc prawna w Kłobucku

porady prawne

W 2017 roku, na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonuje darmowa pomoc prawna w następujących lokalizacjach:
Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku,
Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, pok. nr 11

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 1400 – 1800
Wtorek 1400 – 1800
Środa 1400 – 1800
Czwartek 1400 – 1800
Piątek 1400 – 1800
Punkt w Gminie Lipie – Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu
ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 1200 – 1600
Wtorek 1200 – 1600
Punkt w Gminie Krzepice – Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Godziny otwarcia:
Środa 1300 – 1700
Czwartek 1200 – 1600
Piątek 1200 – 1600
Punkt w Gminie Wręczyca Wielka – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Śląska 20 pok. nr 2:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 1300 – 1700
Wtorek 1000 – 1400
Środa 1000 – 1400
Czwartek 1300 – 1700
Piątek 1000 – 1400

Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przed sądowym) otrzymają:
młodzież do 26. roku życia,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na:
udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.