Dni otwarte w placówkach dla seniorów

Dni Otwarte Senior Wigor

Podczas dni otwartych każdy miał okazję zapoznać się z ofertą częstochowskich domów dziennego pobytu dla seniorów.

M.in. w domu SENIOR-WIGOR przy ulicy Rapackiego, prowadzonym przez częstochowski Caritas, prezentowano codzienną pracę tych domów. Podstawowym założeniem ich funkcjonowania jest zapewnienie wsparcia osobom starszym, w szczególności poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego, usługi opiekuńcze, czy zajęcia terapeutyczne.

Ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiego Caritasu, podkreślił także inny wymiar oferowanej pomocy.

U nas jest jeszcze coś takiego jak troska duchowa, jest możliwość żeby się spotkać z kapłanem, czy księżmi. Seniorzy mogą porozmawiać, to dosyć istotna rzecz – duchowość człowieka. Całe piękno człowieka wychodzi z jego serca, duszy więc to jest jeszcze jeden dodatkowy element naszego funkcjonowania – powiedział ks. Marek Bator.

Małgorzata Mruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dodała, że dzienne domy pomocy dla seniorów to połączenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z rehabilitacją oraz udzielaniem wsparcia i aktywizacją.

Każdy może znaleźć coś dla siebie. To nie jest tak, że jest określony propgram działań. Każdy może się zrealizować w tym co lubi i dla wielu osób coś się znajdzie. Dodam, że aby skorzystać z usług takiego domu, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, wypełnić odopwiedni formularz. Później na podstawie tego jest przeprowadzany wywiad środowiskowy i wydana zostaje decyzja, która pozewala w pełni cieszyć się życiem i korzystać z domów SENIOR-WIGOR i z Dziennego Domu Pomocy – dodała Małgorzata Mruszczyk.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy, którzy są bardzo zadowoleni z oferty placówek i także pozytywnie odnosili się działalności domów.

Przypomnijmy, że w Częstochoqwie są dwa Dzienne Domy SENIOR-WIGOR. Jeden prowadzony przez częstochowski Caritas znajduje się przy ulicy Rapackiego, ten drugi zaś prowadzony przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Marysia.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, prowadzony przez Częstochowskie Amazonki, można znaleźć na ulicy Staszica.

SZ