Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie z nagrodą pracodawca przyjazny pracownikowi

pracodawca

W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala VII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Przedstawiciele 19 uhonorowanych firm odebrali statuetki i certyfikaty.
To, jak podkreślają organizatorzy, jedyna w Polsce nagroda, którą pracownicy przyznają pracodawcom.

Statuetkę i certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” otrzymał m.in. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Zgłoszeń do akcji certyfikacyjnej dokonały organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy oraz zarządy przedsiębiorstw. Spośród nich Komisja Certyfikacyjna wybrała 19 zakładów. Laureaci zostali nagrodzeni m.in. za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i prawa do organizowania się związków zawodowych.