Działania „Trzeźwość”

52-278607

Dzisiaj od godziny 5.00 na terenie województwa śląskiego policjanci ruchu drogowego prowadzą akcję pod kryptonimem “Trzeźwość”. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w tym spowodowanych przez kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu.