Ekologiczna Zagroda 2016

krowy (1)

Starostwo Powiatowe w Częstochowie zaprasza mieszkańców powiatu na konferencję pod hasłem: „Ekologiczna Zagroda 2016”.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się 3 czerwca w gminie Przyrów, a 10 czerwca zostanie powtórzona w Częstochowie. Spotkanie ma na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod i celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska. W ramach propagowania konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016” odbędą się warsztaty terenowe w dwóch terminach, w trakcie których zainteresowane osoby chcielibyśmy zapoznać z instalacjami w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o przesłanie zgłoszeń drogą emailową na adres: odpady@czestochowa.powiat.pl.

foto: redziny.pl